Misja

Powstałe w 1994 r Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum w Świdnicy, realizuje swoje statutowe cele:

- udzielanie osobom w terminalnej fazie choroby nowotworowej w ich środowisku domowym opieki medycznej, duchowej oraz psychologicznej, przystosowanej do szczególnych potrzeb tych chorych.
- udzielanie pomocy rodzinie osób ciężko chorych w sprawowaniu opieki nad chorymi,
- działalność charytatywna,
- ochrona i promocja zdrowia,
- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- nauka, edukacja i oświata, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia,
- działalność na rzecz rodziny,
- działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- promocja i organizacja wolontariatu,

Staramy się aby nasi chorzy mieli zapewnioną jak najlepszą opiekę medyczną oraz dostęp do profesjonalnego sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego zapewniającego choremu lepszy komfort życia.
Posiadamy niemal każdy sprzęt jaki jest potrzebny osobie ciężko chorej. Są to m.in:
łóżka wielofunkcyjne,
materace p/odleżynowe,
koncentratory tlenu
ssaki, inhalatory,
pompy infuzyjne,
wózki inwalidzkie,
wózki toaletowe,
chodziki itp.
Wydajemy chorym bezpłatnie środki opatrunkowe oraz środki medyczne.
Wszystkie nasze usługi świadczone chorym są bezpłatne.